آخرین سفر رئیس جمهور شهید به بیرجند

ماجرای قاب عکسی که صبح امروز در استقبال از پیکر شهید رئیسی دیده شد

رئیس‌جمهور شهید در آخرین سفرش به خراسان جنوبی، در حاشیهٔ دیدار با نخبگان، دختر شهید امنیت، محمدرضا اسداللهی را آغوش گرفت. دختر این شهید امروز با قابی از تصاویر آن روز به استقبال شهید رئیسی آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، قاب عکس دونفرهٔ رئیسی و دختر شهید اسداللهی در حاشیهٔ استقبال از پیکر شهدا در فرودگاه بیرجند مورد توجه کاربران قرار گرفت.

رئیس‌جمهور شهید در آخرین سفرش به خراسان جنوبی، در حاشیهٔ دیدار با نخبگان، دختر شهید امنیت، محمدرضا اسداللهی را آغوش گرفت.

دختر این شهید امروز با قابی از تصاویر آن روز به استقبال شهید رئیسی آمد.

Share