دسته عزاداری و سینه زنی در فراق «شهدای خدمت» در رشت

ابوالفضل شکری: کارکنان، مسؤولان دستگاه اجرایی گیلان و مردم در فراق شهید جمهور و همراهانش از مقابل استانداری گیلان تا محل اجتماع نکوداشت شهدای خدمت در پیاده راه فرهنگی رشت به صورت پیاده سینه زنی کردند.

ابوالفضل شکری: کارکنان، مسؤولان دستگاه اجرایی گیلان و مردم در فراق شهید جمهور و همراهانش از مقابل استانداری گیلان تا محل اجتماع نکوداشت شهدای خدمت در پیاده راه فرهنگی رشت به صورت پیاده سینه زنی کردند.

Share