مردم با اشک دوباره به جمهوری اسلامی رای دادند

جمیله علم‌الهدی: در تشییع شهید رئیسی یک رفراندوم بزرگ انجام شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جمیله علم الهدی، همسر شهید آیت الله رئیسی گفت: شهید رئیسی جمهوریت اسلامی را به طور عملی تبیین کرد.

حماسه تشییع آیت الله رئیسی یک رفراندوم بود، رفراندومی با قلبها.

بارها تهدید می‌کردند و بر سر موضوعات مختلف از برگزاری رفراندوم سخن می‌گفتند و تصور می‌کردند جامعه جوان ایران از ایده‌های انقلاب عبور کرده ولی در تشییع شهید رییسی یک رفراندوم بزرگ انجام شد و مردم با اشک دوباره به جمهوری اسلامی رای دادند. این دستاورد بزرگی است.

در وصف آقای رئیس جمهور موضوعات زیادی بیان می شود ولی از نگاه من یک دستاورد بزرگ ایشان این بود که جمهوریت اسلامی را به طور عملی تبیین کردند.

شهید رئیسی توانست نشان دهد در جمهوریت اسلامی رابطه مسئولین با مردم به چه صورت باید باشد، ایشان توانستند نشان دهند که اقتصاد چگونه مدیریت شود و اقامه عدل را به خوبی نشان دادند.

آیت الله رئیسی توانست از تمام ایده و تئوری‌های مارکسیستی فاصله بگیرد و مفهوم دقیق اقامه عدل را به تصویر بکشند.موفق شدند همراهی فرهنک‌و علم را نشان دهند و تحولات علمی را رقم بزنند.

تقویت جمهوری اسلامی و تاکید بر اسلامی بودن جمهوریت دستاورد بزرگ شهید رئیسی است.

Share