مشاور عارف خبر داد:

تا شروع موعد ثبت‌نام، برای شرکت در انتخابات به جمع‌بندی می‌رسیم

مشاور محمدرضا عارف گفت: آقای عارف تا شروع موعد ثبت نام درباره آمدن و یا نیامدن در انتخابات ریاست جمهوری به جمع بندی خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علیرضا خامسیان، مشاور محمدرضا عارف در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به اخباری که در رابطه با حضور محمد رضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح می‌شود، گفتک آقای عارف همیشه نسبت به انتخابات دغدغه داشتند و هیچ گاه نسبت به انتخابات بی‌تفاوت نبوده اند.

وی افزود: جلسات ایشان با حلقه مشاورین که از گروه‌های مختلف ریاست جمهوری هستند ادامه دارد و ایشان در حال بررسی نظرات و درخواست مردمی و مشاوران برای ورود یاعدم ورود به عرصه انتخابات پیش‌رو هستند.

عضو بنیاد امید ایرانیان تصریح کرد: آقای عارف تا شروع موعد ثبت نام درباره آمدن و یا نیامدن در انتخابات ریاست جمهوری به جمع‌بندی خواهد رسید.

وی افزود: اینکه شخص ایشان چگونه در عرصه انتخابات نقش آفرین باشد مطمئنا با استفاده از خرد جمعی مشاورین خود تصمیم گیری می‌کند.

Share