گزارش تصویری جشنواره غذا در کومله

ابوالفضل شکری: دومین روز از جشنواره ملی بهار نارنج کومله با برگزاری جشنواره غذا و بازیهای بومی و محلی ادامه یافت.  

ابوالفضل شکری: دومین روز از جشنواره ملی بهار نارنج کومله با برگزاری جشنواره غذا و بازیهای بومی و محلی ادامه یافت.

 

Share