گزارش تصویری آغاز جشنواره بهار نارنج کومله

ابوالفضل شکری: جشنواره‌بهار نارنج کومله از امروز ۱۸ اردیبهشت ماه با دایر شدن، بخش‌های مختلفی نظیر برپایی غرفه‌داران و محصولات بهار نارنج،  کودکان و نوجوانان، ورزش‌های بومی محلی و …آغاز شد.

ابوالفضل شکری: جشنواره‌بهار نارنج کومله از امروز ۱۸ اردیبهشت ماه با دایر شدن، بخش‌های مختلفی نظیر برپایی غرفه‌داران و محصولات بهار نارنج،  کودکان و نوجوانان، ورزش‌های بومی محلی و …آغاز شد.

Share