در دومین جلسه دادگاه؛

پسر معاون سابق قوه قضائیه اعترافاتش را پس گرفت+ جزئیات دادگاه

یکی از متهمان به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همه موارد تحصیل شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از  فارس، پسر معاون اول سابق قوه قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید،‌ ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه یکی از متهمان به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همه موارد تحصیل شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد! درحالی‌که در کیفرخواست متهم بدون شغل معرفی شده بود، این متهم شغل خود را سرمایه‌گذاری با نقدینگی سایرین عنوان کرد به این صورت که سرمایه‌های آشنایان را جمع کرده و بعد از سرمایه‌گذاری، به آن‌ها سود پرداخت می‌کند.

وی مالکیت یک ملک خریداری شده در خیابان سازمان آب را هم رد کرده و مدعی شد برادرش برای فرار از مالیات این ملک را به نام دوست صمیمی متهم یعنی ع. خ کرده است.

این متهم از نحوه بازداشت خود نیز اظهار شکایت داشت که چراشان وی هنگام بازداشت رعایت نشده و به او در خیابان دستبند زده‌اند، وی تمامی اعترافات خود در دوران بازجویی را نیز رد کرد. وی در توجیه دریافت بخشی از واریزی‌های متهمینی که پرونده‌هایشان را حل و فصل می‌کردند هم مدعی شد که این مبالغ را از برادرش قرض میگرفته و به زودی بدهی خودش را تسویه می‌کند.

این متهم سیمکارت‌های خریداری شده با اموال نامشروع را بیشتر از مقداری که در کیفرخواست عنوان شده اعلام کرد و مدعی شد همه سیمکارت‌ها را از محل سرمایه‌های مردمی تهیه کرده و بخشی از آن را هم متهم ح. ی مبلغی به وی پول داده است تا برای او هم در زمینه سیمکارت سرمایه‌گذاری کند.

همچنین در ادامه از قاضی دادگاه خواست تا سیمکارت‌های ضبط شده را به وی پس بدهند تا بتواند پس از فروش آن‌ها، بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاران را تسویه کند.

Share