شهردار رشت در جلسه کمیته درآمدی شهرداری رشت:

لزوم تحقق بودجه به منظور تامین اعتبار پروژه های عمرانی و خدمات شایسته به شهروندان

جلسه کمیته درآمدی شهرداری رشت به منظور بررسی منابع درآمدی مناطق پنج گانه با حضور «رحیم شوقی» شهردار رشت در شهرداری منطقه ۳ شهری تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه کمیته درآمدی شهرداری رشت با حضور «رحیم شوقی» شهردار رشت، مدیران مناطق پنج گانه، مدیر درآمدهای عمومی و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت در شهرداری منطقه ۳ شهری برگزار شد.

«رحیم شوقی» شهردار رشت بر لزوم تحقق بودجه به منظور تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و گفت: ارایه خدمات شایسته به رشتوندان مستلزم تحقق بودجه است.

در این جلسه شهردار رشت ضمن دستور به معاونت مالی و اقتصادی شهردار مبنی بر اینکه روزانه کدهای درآمدی و میزان تحقق بودجه بررسی شود و بر تلاش جهادی پرسنل شهرداری در تحقق بودجه سال جاری مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه طرح های بزرگ و کلان مقیاس حوزه سرمایه گذاری شهری با محوریت گردشگری شهری است جمع بندی شده و سریعا در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: گردشگری به عنوان یکی از عرصه های مهم در اقتصاد دارای اهمیت بالایی بوده که دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی را به ارمغان می آورد از این رو برای شهرداری نیز بسیار حایز اهمیت است.

Share