تصاویر عزاداری خیابانی به مناسبت سالروز شهادت امام صادق (ع)

یوسف هدایتی: مرزداران شهرستان آستارا به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) از روبروی سپاه تا مسجد امام صادق (ع) این شهرستان به عزاداری خیابانی پرداختند.

یوسف هدایتی: مرزداران شهرستان آستارا به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) از روبروی سپاه تا مسجد امام صادق (ع) این شهرستان به عزاداری خیابانی پرداختند.

Share