حق دسترسی شهروندان به خدمات پایه‌ای ارتباطی؛

تذکر دادسرای مرکز استان به مخابرات گیلان درباره قطعی تلفن و ترمیم خطوط مخابراتی

تذکر قانونی در خصوص رفع مشکل و ترمیم خطوط مخابراتی و اعاده وجوه کسر شده از برخی مشترکین به شرکت مخابرات استان گیلان صادر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی اصغر عسگری معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گیلان در خصوص رفع مشکل و ترمیم خطوط مخابراتی و اعاده وجوه کسر شده از برخی مشترکین به شرکت مخابرات استان گیلان تذکر قانونی داد.

علی اصغر عسگری معاون داستان مرکز استان در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با اعلام این خبر افزود: حق دسترسی شهروندان به خدمات پایه‌ای ارتباطی در زمره حقوق عامه محسوب می‌گردد، به همین دلیل به موجب ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت مکلف به تامین دسترسی آزاد آحاد مردم به خدمات پایه از طریق توسعه و تامین زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.

وی همچنین تصریح کرد: با اشاره به گزارشات و شکایات واصله به دادسرا مبنی بر قطع یا سرقت سیم‌های تلفن در برخی از مناطق شهری و روستایی، امکان استفاده مشترکین تلفن ثابت مناطق مذکور از امکانات مکالمه و اینترنت فراهم نمی‌باشد.

معاون دادستان مرکز استان با بیان اینکه این امر از جانب شهروندان از طریق سامانه‌های مربوط به شرکت مخابرات نیز اعلام شده ولی در برخی موارد حق اشتراک تلفن ثابت و اینترنت به صورت نامشروع از مشترکینی که هیچ خدماتی دریافت ننموده اند، کسر شده است گفت: با دستور قضایی، شرکت مخابرات ملزم گردید تا ضمن رفع مشکل و ترمیم خطوط مخابراتی، نسبت به اعاده وجوه تحصیل شده مذکور به حساب مشترکین اقدام نماید.

Share