معاون سازمان امور استخدامی تاکید کرد:

بانک ها پنجشنبه ها باز هستند حتی با کاهش ساعت کاری ادارات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون سازمان امور استخدامی اظهار داشت: بانک‌ها پنجشنبه‌ها باز هستند حتی با کاهش ساعت کاری ادارات.

مهدی یزدان پناه افزود: تقویم آموزشی مدارس تغییر می‌کند؛ در برخی نقاط کشور آغاز مدارس از ۱۰ شهریور می‌شود.

Share