مدیر منابع آب شهرستان تالش خبر داد؛

۳۷ کیلومتر لایروبی انهار، بازسازی و آبگذاری ۹۲ سردهنه در شهرستان تالش

مدیر منابع آب شهرستان تالش از لایروبی ۳۷ کیلومتر از انهار اصلی دارای اولویت و آبگذاری ۹۲ سردهنه خاکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بهرام بهرام پور مدیر منابع آب شهرستان تالش گفت: تاکنون لایروبی ۳۷ کیلومتر از انهار اصلی و آبگذاری ۹۲ سردهنه از ۱۰۰ سردهنه خاکی موجود در این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: برای کمک به تحقق شعار سال مبنی بر “جهش تولید با مشارکت مردم” تا کنون ۳۷ کیلومتر طول لایروبی انهار اصلی یعنی بیش از اولویت اعلامی اولیه، در شهرستان تالش لایروبی انجام شده است.

بهرام پور با اشاره به ساخت سردهنه های نصیری و امامی اسالم گفت: لایروبی و ایجاد نهرکهنه سرا جوکندان و نهر روستای ارباسر بوسیله سه دستگاه بیل زنجیری و یک دستگاه بیل بکو به پایان رسیده است و به امید خداوند متعال طی روزهای آتی عملیات سردهنه سازی در سطح شهرستان تالش به اتمام خواهد رسید.

مدیر منابع آب شهرستان تالش در پایان اشاره کرد: با توجه به سنتی آبخور بودن مزارع این شهرستان و آبگذاری انجام شده انهار و در دسترس بودن منابع آب درون حوضه از کشاورزان عزیز تقاضا داریم انجام شخم اراضی شالیزاری خود را با سرعت بیشتری به اتمام رسانند.

Share