گزارش تصویری یادواره سردار شهید املاکی در لنگرود

ابوالفضل شکری: یادواره سردار شهید املاکی در لنگرود با سخنرانی سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد. سردار شکارچی در ادامه این مراسم با خانواده سردار شهید حسین املاکی دیدار و گفتگو کرد.  

ابوالفضل شکری: یادواره سردار شهید املاکی در لنگرود با سخنرانی سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد. سردار شکارچی در ادامه این مراسم با خانواده سردار شهید حسین املاکی دیدار و گفتگو کرد.

 

Share