گزارش تصویری نوروز در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی هرساله یکی از مقاصد گردشگری مسافران نوروزی است و طی سالهای اخیر نیز رکورد دار میزبانی از گردشگران بوده است.  

منطقه آزاد انزلی هرساله یکی از مقاصد گردشگری مسافران نوروزی است و طی سالهای اخیر نیز رکورد دار میزبانی از گردشگران بوده است.

 

Share