گزارش تصویری مسابقات فوتچل در کومله

ابوالفضل شکری: نهمین دوره مسابقات فوتچل، یادواره سردار شهید حسین املاکی در کومله لنگرود برگزار شد.

ابوالفضل شکری: نهمین دوره مسابقات فوتچل، یادواره سردار شهید حسین املاکی در کومله لنگرود برگزار شد.

Share