گزارش تصویری حال و هوای نوروزی رشت

با آغاز سال ۱۴۰۳ و سفرهای نوروزی، رشت نیز همانند سال‌های گذشته روزهای شلوغی را سپری می‌کند و میزبان مسافران زیادی از سراسر کشور است همچنین نصب المان‌های نوروزی رنگ و بوی دیگری به رشت داده است.

علی رفعتی: با آغاز سال ۱۴۰۳ و سفرهای نوروزی، رشت نیز همانند سال‌های گذشته روزهای شلوغی را سپری می‌کند و میزبان مسافران زیادی از سراسر کشور بوده و همچنین نصب المان‌های نوروزی رنگ و بوی دیگری به رشت داده است.

Share