دفتر «آیت‌الله سید علی سیستانی» در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

میزان فطریه از نظر آیت الله سیستانی اعلام شد

مقدار و مبلغ فطریه بر اساس نظر «آیت الله سیدعلی حسینی‌سیستانی» از مراجع عظام تقلید در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  دفتر «آیت‌الله سید علی سیستانی» در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد ۷۰ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی ۱۸۰ هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

Share