قتل پدر به خاطر ۲۵ میلیون تومان!

پسر جوان به خاطر‌ طلب ۲۵ میلیون تومانی از پدرش او را در یک درگیری خانوادگی به قتل رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شامگاه جمعه مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از درگیری خونین همسایه شان خبر داد. او گفت: همسایه مان با پسرش دعوا کرده و توسط او با چاقو زخمی شده است. پسر جوان فرارکرد اما برادرش او را تعقیب و در یکی از کوچه‌های اطراف خانه دستگیرش کرد.
بدنبال این تماس پسر جوان از سوی مأموران پلیس به بازداشتگاه منتقل شد و مرد ۷۰ ساله نیز به بیمارستان انتقال یافت اما حدود ۲۴ ساعت بعد از درگیری، مرد سالخورده تسلیم مرگ شد. با اعلام خبر مرگ پیرمرد به بازپرس گودرزی تحقیقات تیم جنایی آغاز شد.
پسر جوان در تحقیقات اولیه گفت: ۲۵ میلیون تومان به پدرم قرض داده بودم اما او حاضر به پس دادن پول نبود. چند وقت قبل به سراغش رفتم و پولم را خواستم اما او بهانه آورد. شب حادثه مجدد به خانه پدرم رفتم و زمانی که از پولم صحبت به میان آوردم نه تنها پدرم به من پولی نداد بلکه با برادرم به من حمله کردند و می‌خواستند دست‌ها و پاهایم را ببندند. من هم از روی عصبانیت به آشپزخانه رفتم و چاقویی برداشتم. نمی‌خواستم پدرم را به قتل برسانم، فقط می‌خواستم آنها را بترسانم.
به دنبال اعتراف پسر جوان به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد و تحقیقات ادامه دارد.

Share