انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه اعلام کرد

درگذشت “آیدین بدن آرا” کارشناس جوان هوشبری بیمارستان رازی رشت

آیدین بدن آرا، دانش آموخته استعداد درخشان مقطع کارشناسی هوشبری و کارشناسی ارشد مراقبت ویژه دانشکده پرستاری و مامایی رشت درگذشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  آیدین بدن آرا کارشناس هوشبری شاغل در بیمارستان‌های رازی و گلسار رشت درگذشت.

 انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه و درد استان گیلان در همین زمینه با صدور اطلاعیه کوتاهی نوشت: ” درگذشت تاسف برانگیز آقای آیدین بدن آرا، دانش آموخته استعداد درخشان مقطع کارشناسی هوشبری و کارشناسی ارشد مراقبت ویژه دانشکده پرستاری و مامایی رشت، عضو هیات علمی سابق گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی شرق و همکار مجرب و با دانش بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رازی را خدمت خانواده محترم، اساتید گرامی دانشکده و دانشگاه و خانواده بیهوشی و مراقبت های ویژه گیلان تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم شرایط اجتماعی پیرامونی ما به گونه ای نباشد که شاهد تکرار چنین حوادث غمبار و خسارت باری باشیم”.

گفتنی است، علت فوت توسط مسئولان رسمی اعلام نشده اما انجمن بیهوشی استان خواستار توجه بیشتر وزارت بهداشت به استرس های فراوان کادر درمان بویژه رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه شده است.

Share