دانستنی‌های حقوقی؛

انواع خیارات قانونی | شرایط فسخ معامله برای یکی از طرفین معامله

خیار، به معنای اختیار فسخ معامله برای یکی از طرفین معامله یا هر دوی آن‌ها یا شخص ثالث می‌باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  خیار، به معنای اختیار فسخ معامله برای یکی از طرفین معامله یا هر دوی آن‌ها یا شخص ثالث می‌باشد. بنابراین، در صورت وجود یکی از خیارات قانون مدنی، شما حق و صلاحیت فسخ معامله و بازگرداندن همه چیز به حالت قبل از معامله را دارید.

مطابق ماده ۳۹۶ قانون مدنی، خیارات از قرار ذیلند:
۱ – خیار مجلس.
۲ – خیار حیوان.
۳ – خیار شرط.
۴ – خیار تأخیر ثمن.
۵- خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶ – خیار غبن.
۷- خیار عیب.
۸ – خیار تدلیس.
۹ – خیار تبعض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط.

Share