گزارش تصویری چهره زمستانی رشت

با توجه به بارش شدید برف در رشت عملیات برفروبی توسط مدیریت شهری در معابر اصلی شهر در حال انجام است.

علی رفعتی: بارش برف زمستانی شهر رشت را کاملا سفیدپوش کرده است. در این بین در معابر اصلی اگرچه تردد با کندی جریان دارد اما معابر فرعی همچنان بسته اند.

Share