لیست رائفی پور شگفتی ساز شد

کدام لیست در تهران پیشتاز است؟ | شورای ائتلاف جایگاه خود را از دست داد

رقابت جدی میان لیست‌های انتخاباتی اصولگرایان شکل گرفت که صبح ایران و امناء توانستند در میان چهار لیست انتخاباتی اصولگرا گوی سبقت را بربایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، «شورای ائتلاف»، «شورای وحدت»، «امناء» و «صبح ایران» چهار لیست اصلی اصولگرایان در تهران است که تاکنون لیست صبح ایران و امناء از سایر لیست‌ها پیشی گرفته‌اند.

تاکنون از ۵۰۰۰ شعبه در تهران تعداد ۱۹۶۰ شعبه شمرده شده است. در میان ۳۰ نفر اول تهران که تاکنون اعلام شده است، از لیست صبح ایران ۱۸، امناء ۱۶، شورای ائتلاف ۱۲ و شورای وحدت ۱ نفر از مردم تهران رای گرفته است. البته افراد مشترک متعددی در  میان این لیست‌ها حضور دارند.

تاکنون طبق اعلام ستاد انتخابات کشور این افراد در تهران پیروز شده‌اند.

۱ سیدمحمود نبویان ۱۱۹۹۱۴ صبح ایران امناء ائتلاف
۲ حمید رسائی ۱۰۳۱۷۷ صبح ایران امناء
۳ امیرحسین ثابتی منفرد ۹۷۶۵۳ صبح ایران امناء
۴ محمدباقر قالیباف ۹۴۸۵۵ ائتلاف
۵ روح الله ایزدخواه ۸۲۲۴۲ صبح ایران امناء
۶ رضا تقی‌پور انوری ۸۱۹۱۱ صبح ایران ائتلاف
۷ مرتضی آقاطهرانی ۸۰۹۸۹ ائتلاف
۸ منوچهر متکی ۸۰۹۸۸ صبح ایران شورای وحدت
۹ مهدی کوچک‌زاده ۷۵۴۱۴ صبح ایران امناء
۱۰ اسماعیل کوثری ۷۴۱۰۰ ائتلاف
۱۱ سیدعلی یزدی‌خواه ۶۸۹۷۳ صبح ایران امناء
۱۲ کامران غضنفری ۶۳۶۰۵ صبح ایران امناء
۱۳ علی خضریان ۶۳۴۵۹ ائتلاف
۱۴ مالک شریعتی نیاسر ۶۳۲۱۸ ائتلاف
۱۵ احمد نادری ۶۱۳۵۲ صبح ایران امناء
۱۶ ابراهیم عزیزی ۵۸۹۰۷ صبح ایران امناء
۱۷ سمیه رفیعی ۵۶۵۵۰ امناء
۱۸ پیمان فلسفی ۵۶۵۳۴ صبح ایران امناء
۱۹ محمد سراج ۵۵۳۷۸ امناء
۲۰ ابوالقاسم جراره ۵۴۰۳۹ صبح ایران امناء
۲۱ زینب قیصری ۵۱۹۹۲ صبح ایران امناء
۲۲  ابوالفضل ظهره‌وند ۵۱۹۵۸ صبح ایران امناء
۲۳ ریحانه اخلاقی ۵۱۵۶۷ صبح ایران امناء
۲۴ حسین نجابت ۵۰۵۸۵ ائتلاف
۲۵ عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی ۴۹۸۱۷ ائتلاف
۲۶ صالح اسکندری ۴۷۳۵۷ صبح ایران امناء
۲۷ زهره سادات لاجوردی ۴۶۷۱۶ ائتلاف
۲۸ سیدمرتضی محمودی ۴۶۱۱۸ صبح ایران
۲۹ علیرضا سلیمی ۴۵۹۸۶ ائتلاف
۳۰ زهره طبیب‌زاده نوری ۴۴۰۵۲ ائتلاف

از لیست صبح ایران حمید رسایی، منوچهر متکی، زینب قیصری، روح الله ایزدخواه، سید محمود نبویان، مهدی کوچک زاده، ریحانه اخلاقی، رضا تقی پورانوری، کامران غضنفری، امیرحسین ثابتی، ابراهیم عزیزی، سیدمرتضی محمودی، ابوالقاسم جراره، احمد نادری، ابوالفضل ظهره وند، سیدعلی یزدی خواه، پیمان فلسفی  وصالح اسکندری رای آورده اند.

از لیست امناء حمید رسایی، سید محمود نبویان، ابراهیم عزیزی، ابوالقاسم جراره، سمیه رفیعی، ریحانه اخلاقی، زینب قیصری، مهدی کوچک زاده، امیرحسین ثابتی، صالح اسکندری، روح الله ایزدخواه، احمد نادری، پیمان فلسفی، ابوالفضل ظهره وند، محمد سراج  و کامران غضنفری رای آروده اند.

از لیست شورای ائتلاف  محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، زهره سادات لاجوردی، زهره طبیب‌زاده نوری، اسمعیل کوثری، علیرضا سلیمی، حسین نجابت، رضا تقی پورانوری، عبدالحسین روح الامینی، مالک شریعتی، سید محمود نبویان و علی خضریان رای آورده اند.

از لیست شورای وحدت فقط منوچهر متکی رای آورده است.

هنوز اسامی نهایی منتخبان تهران اعلام نشده است.

Share