فوتونیوز

چرخیدن چرخ توسعه با حمایت از کسب و کارهای کوچک

دیدگاه های مصطفی بلورچی کاندیدای انتخابات رشت و خمام درباره موضوعات کارگری و تولید.

مصطفی بلورچی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دیدگاه های مصطفی بلورچی کاندیدای انتخابات رشت و خمام درباره موضوعات کارگری و تولید.

نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر، قدرت خرید کارگران را به میزان قابل توجهی کاهش داده و آنها نمی‌توانند هزینه‌های معمول یک زندگی را با این دستمزدها تامین کنند. افزایش دستمزد منطبق با الزامات قانون یعنی برابر با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت، «تضمین کننده‌ برقراری عدالت در پرداختِ حقوق» است.

در روزهای منتهی به پایان سال که همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رشت سرگرم برنامه های انتخاباتی خود هستند، کارگران فولاد خزر به دنبال احقاق حقوق اولیه خود بوده و در تلاشند تا نزد فرزندان و خانواده خود شرمنده نشوند.

Share