در حاشیه اعلام قوه قضائیه جهت عودت وجه تبلیغات سلبریتی‌ها برای کوروش کمپانی؛

وکیل دادگستری: صداوسیما هم پول‌های تبلیغ چای دبش را برگرداند!

«آنطور که سخنگوی قوه قضائیه عنوان نموده سلبریتی‌هایی که مبلغ کوروش کمپانی بوده باید مبالغ دریافت شده بابت تبلیغات را عودت دهند.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یک وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن دستمزد‌های تبلیغاتی سلبریتی‌ها که درپی تبلیغ کوروش کمپانی گرفته بودند، نوشت: صداوسیما هم وجوهات تبلیغات چای دبش را برگرداند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در ایکس نوشت: آنطور که سخنگوی قوه قضائیه عنوان نموده سلبریتی‌هایی که مبلغ کوروش کمپانی بوده باید مبالغ دریافت شده بابت تبلیغات را عودت دهند.

با این اوصاف قاعدتا وجوهات دریافت شده توسط صداوسیما از چای دبش بابت تبلیغات نیز باید توسط مقام قضایی ضبط شده باشد که بعید میدانم؟!

Share