پاسخ تند علی مطهری به توئیت قالیباف:

واکنش تند علی مطهری به توییت قالیباف

پاسخ تند علی مطهری به توئیت قالیباف: شاهد به میدان آوردن گازانبری در دقیقه ۹۰ برای رای آوری در یک لیست مشخص هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  پاسخ تند علی مطهری به توئیت قالیباف: شاهد به میدان آوردن گازانبری در دقیقه ۹۰ برای رای آوری در یک لیست مشخص هستیم.

Share