نرخ رشد مشارکت همچنان صعودی است

نتایج آخرین نظرسنجیِ صداوسیما در شب انتخابات | مشارکت قطعی حداقل ۴۳ درصد

تازه‌ترین نظرسنجی صداوسیما در شب انتخابات از مشارکت قطعی بیش از ۴۳ درصد از مردم در انتخابات خبر می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در نظرسنجی ۱۰ اسفند صداوسیما در سراسر کشور، ۴۳.۱ درصد از مردم گفته‌اند که قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند، ۲۸.۲ درصد همچنان مردد هستند و ۲۸.۷ درصد هم گفته‌اند که قطعا رای نمی‌دهند.

از میان مرددین ۱۶.۸ اعلام کرده‌اند که احتمالا رای خواهند داد، ۶.۱ درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند و ۵.۲ درصد نیز گفته‌اند که احتمالا رای نمی‌دهند.

بدین ترتیب آمار بالقوه مشارکت از مجموع شرکت‌کنندگان قطعی و مرددین خواهد بود که نهایتا تا فردا در مورد شرکت یا عدم شرکت تصمیم خواهند گرفت.

همچنین مقایسۀ ۸ نظرسنجی اخیر صداوسیما از ۱۲ دی تا ۱۰ اسفند نشان می‌دهد، نرخ رشد مشارکت همچنان صعودی است و از تعداد مرددین و کسانی که اعلام کرده‌اند رای نمی‌دهند به مرور کاسته شده است.

Share