دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گیلان خبر داد؛

مشارکت ۱۶۰ هزار نفر از مردم گیلان تا ساعت ۱۲ ظهر؛ حوزه انتخابیه رودسر و املش پیشتاز است

جواد شفیعی ثابت، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: تا ساعت ۱۲ یازده اسفند ۱۶۰ هزار نفر رای خود را به صندوقها انداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جواد شفیعی ثابت سخنگوی ستاد انتخابات گیلان اظهار کرد: تا ساعت ۱۲ یازده اسفند ۱۶۰ هزار نفر رای خود را به صندوقها انداختند.

شفیعی ثابت تصریح کرد: بیشترین مشارکت تا این ساعت در حوزه انتخابیه رودسر و املش و سپس در رودبار بوده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گفت: برابر اطلاعیه شماره ۲۴ ستاد انتخابات کشور با شناسنامه بدون عکس نیز امکان رای دادن وجود دارد و به استناد اطلاعیه شماره ۲۵ متولدین ۱۱اسفند ۱۳۸۴ به قبل امکان رای دادن دارند.

وی گفت: الحمدالله با همت مردم و مسئولین شاهد امنیت و مشارکت خوبی در اجرای فرآیند انتخابات هستیم.

Share