مراقب عابرین پیاده و موتورسواران باشید

سرعت زیاد، عدم رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی و سبقت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم شایع ترین علت حوادث رانندگی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بیشتر از ۶۵ درصد کشته شدگان تصادفات استان گیلان، عابرین و موتورسواران هستند.

سرعت زیاد، عدم رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی و سبقت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم شایع ترین علت حوادث رانندگی هستند.

Share