قوه‌قضائیه: حسین هدایتی به زندان بازگشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسین هدایتی از خرداد سال ۱۳۹۷ در زندان است و در طول دوران محکومیت خود نیز مانند دیگر محکومان از حق مرخصی قانونی استفاده کرده است.
او پس از ردمال بخش قابل‌توجهی از حکم دادگاهش امروز به زندان بازگشت. در حال حاضر مبلغ دیگری از ردمال هدایتی باقی مانده و او تا زمان تسویۀ کامل بدهی در زندان خواهد بود.

Share