فیلم: وداع با پیکر استاد محمدتقی بارور

مراسم بزرگداشت و وداع با پیکر استاد محمدتقی بارور در سالن ارشاد بندرانزلی برگزار شد.
فیلم: محسن بخشنده

Share