فرهنگ رانندگی؛ به حقوق دیگران احترام بگذاریم

رعایت حق تقدم در رانندگی خطر حادثه را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اجرای صحیح قوانین و مقررات رانندگی موجب نظم و ایجاد محیطی ایمن می‌شود.

رعایت حق تقدم در رانندگی خطر حادثه را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

رعایت قوانین و مقررات ترافیکی نماد رشد اخلاقی و شخصیت اجتماعی شماست و شخصیت واقعی یک انسان هنگام رانندگی او آشکار می‌شود.

Share