طوفان حامیان محمد شیخان در پره سر

تجمع حامیان محمد شیخان کاندیدای انتخابات تالش، ماسال، رضوانشهر و شاندرمن عصر روز سه شنبه در شهر پره سر با حضور هزاران نفر برگزار شد.

تجمع حامیان محمد شیخان کاندیدای انتخابات تالش، ماسال، رضوانشهر و شاندرمن عصر روز سه شنبه در شهر پره سر با حضور هزاران نفر برگزار شد.

Share