راهکارهای خودمراقبتی در رانندگی

توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، عملی خطرناک است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، راهکارهای خودمراقبتی در رانندگی:

هرگز در حین رانندگی با سرنشینان خودرو گفتگو نکنید.

توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، عملی خطرناک است.

اگر به هر علت در جاده ناچار به توقف شدید با قراردادن علائم ایمنی مانند مثلث شبرنگ رانندگان دیگر را مطلع کنید.

Share