امروز صندوق این کشور هدف قرار گرفته نه شخصrn

انتقاد بی پرده رسایی از قالیباف: یا از رفتار پسرش اعلام برائت کند یا از انتخابات انصراف دهد

حمید رسایی در گردهمایی جبهه تازه تاسیس صبح ایران گفت: در مواجهه با رفتار غلط فرزند، شخص یا باید اعلام برائت کند یا انصراف بدهد یا مراجع نظارتی تجدیدنظر بکنند. امروز صندوق این کشور هدف قرار گرفته نه شخص.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت الاسلام حمید رسایی، رئیس کمیته انتخابات شریان در گردهمایی بزرگ مردمی «صبح ایران»: کسانی دل شان به حال این کشور نمی‌سوزد؛ وقتی می‌شوند و می‌بینند که درباره رفتار غلط خانواده آن‌ها اتفاقاتی افتاده و مسائلی مطرح شده است.

می‌بینند که دشمن با طرح این اخبار اراده مردم را برای رفتن به پای صندوق‌های رای هدف قرار گرفته است، ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزند خود اعلام برائت کند. اگر شفافیت حاکم باشد چنین آدم‌های گردن کلفتی را وادار می‌کنند تا در برابر اراده مردم سر تعظیم فرود بیاورند. اگر شفافیت حاکم باشد اجازه نمی‌دهد طرف با سکوت همه چیز را رد کند. امروز صندوق این کشور هدف قرار گرفته نه شخص. یا شخص باید از این رفتار غلط اعلام برائت کند یا باید انصراف بدهد یا باید مراجع نظارتی درباره چنین رفتار‌هایی تجدید نظر بکنند در این صورت عملیات دشمن خنثی می‌شود.

 

Share