استقبال گرم از ستاد انتخاباتی بلورچی در شب سرد و برفی رشت

علی رغم آغاز بارش برف از شب گذشته، ستاد انتخاباتی مصطفی بلورچی کاندیدای رشت و خمام، میزبان چهره های فرهیخته ای از اقشار مختلف مردم بود.

علی رغم آغاز بارش برف از شب گذشته، ستاد انتخاباتی مصطفی بلورچی کاندیدای رشت و خمام، میزبان چهره های فرهیخته ای از اقشار مختلف مردم بود.

Share