سخنگوی ستاد انتخابات استان گیلان اعلام کرد:

از ابتدای اسفند تاکنون ۱۸ نامزد مجلس در گیلان انصراف دادند

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان گیلان اعلام کرد: از ابتدای شروع فرآیند انتخابات از اولین انصراف که ۶آبان ثبت گردید تا ساعت ۱۱ صبح ۵ اسفند در کل ۸۳ داوطلب از رقابت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در گیلان انصراف دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان گیلان اعلام کرد: از ابتدای شروع فرآیند انتخابات از اولین انصراف که ۶آبان ثبت گردید تا ساعت ۱۱ صبح ۶اسفند در کل ۸۳ داوطلب از رقابت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در گیلان انصراف دادند.

جواد شفیعی ثابت گفت: از این تعداد ۱۸ نفر از ابتدای اسفند و پس از اعلام نظر شورای نگهبان انصراف خود را در فرمانداری‌ها ثبت کرده اند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات گفت: با احتساب افراد تغییر حوزه انتخابیه داده ۱۱۷۸ نفر پیش ثبت نام و ۶۸۳ نفر ثبت نام قطعی انجام داده بودند که ۱۸۸ نفر فقط‌ عدم تایید صلاحیت شدند و از بین تایید صلاحیت شدگان تا ساعت ۱۱ صبح ۵ اسفند ۴۱۲ نفر همچنان در ۱۱ حوزه انتخابیه در حال تبلیغ و رقابت هستند و برابر قانون مهلت انصراف از نامزدی انتخابات مجلس تا ۸ اسفند یعنی ۷۲ ساعت قبل رای گیری است و بعد از آن درخواستی ثبت نمی شود.

Share