احتیاط؛ ضامن سلامت شما در رانندگی

شیرینی سفر و لذت با هم بودن را با رعایت قوانین ایمنی تردد دوچندان کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در سفرها رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را فراموش نکنید.

شیرینی سفر و لذت با هم بودن را با رعایت قوانین ایمنی تردد دوچندان کنید.

به هنگام رانندگی در جاده هیچ چیز نمی تواند به اندازه احتیاط ضامن سلامت شما باشد.

 

Share