رقابت 43 نفر برای کسب یک کرسی؛

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه تالش، ماسال و رضوانشهر را اعلام می‌دارد.

انتخابات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال منتشر شد.

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

۱ – آقای رحمت اله آقاجمالی فرزند احد کد نامزد ۱۲۷
۲ – آقای قادر ابریشمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۳
۳ – آقای لطفعلی ارجمند فرزند نیت علی مشهور به لطفعلی کد نامزد ۱۲۴
۴ – آقای یاسر اسلام دوست کاربندی فرزند عسکر کد نامزد ۱۲۵
۵ – آقای داود اسماعیلی راد فرزند شاپور کد نامزد ۱۲۶
۶ – آقای ابوذر بابائی ریک فرزند حسین کد نامزد ۱۳۱
۷ – آقای سیدسجاد بالاد فرزند سیدجلال مشهور به علی کد نامزد ۱۳۲
۸ – آقای قاسم برنجی خطبه سرا فرزند محمدعلی مشهور به قاسم کد نامزد ۱۳۴
۹ – آقای راشد پورمیرزائی فرزند رحیم الله کد نامزد ۱۳۷
۱۰ – آقای میثم تحویلداری فرزند حمید مشهور به میثم کد نامزد ۱۳۸
۱۱ – آقای فردین توسه سرائی فرزند اسداله مشهور به کد نامزد ۱۳۹
۱۲ – آقای سهراب حسینی ریک فرزند اشرف مشهور به سهراب کد نامزد ۱۴۳
۱۳ – آقای علی حشمتی وشمه سرائی فرزند شیرینعلی مشهور به علی کد نامزد ۱۴۵
۱۴ – خانم پروانه خوش نشین گلی لرز فرزند نبی الله کد نامزد ۱۴۷
۱۵ – آقای عسکر دولتی میله سرا فرزند سیفی کد نامزد ۱۴۹
۱۶ – آقای احسن الله رادمهر فرزند وجیه الله کد نامزد ۱۵۱
۱۷ – آقای محمدامین رحمانی فرزند نوراله مشهور به کد نامزد ۱۵۲
۱۸ – خانم سیده معصومه رحمانی زاویه فرزند سیدامین کد نامزد ۱۵۳
۱۹ – آقای محمدحسن رضازاده رودکلی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۴
۲۰ – آقای امین رفتاری چرانی فرزند بهروز کد نامزد ۱۵۷
۲۱ – آقای فرشید ره انجام فرزند فرهاد مشهور به فرشید کد نامزد ۱۵۸
۲۲ – آقای فیروز زارعی فرزند رشید مشهور به نیما کد نامزد ۱۶۲
۲۳ – آقای سعید سجادی فرزند حسن رضا کد نامزد ۱۶۳
۲۴ – آقای اکبر شریفی فرزند معرفت کد نامزد ۱۶۵
۲۵ – آقای سیدالیاس صدرافشاری فرزند علاءالدین کد نامزد ۱۷۱
۲۶ – آقای عارف عزیزدوست دشتمیان فرزند شیرزاد مشهور به عارف کد نامزد ۱۷۵
۲۷ – آقای رسول عزیزی نژادجولندان فرزند منصور کد نامزد ۱۷۶
۲۸ – آقای محمد عیسی پورچسلی فرزند همت کد نامزد ۱۷۸
۲۹ – آقای حسین غلامی فرزند مرحوم حسینعلی مشهور به محسن کد نامزد ۱۷۹
۳۰ – آقای علی فتح اللهی میانکوه فرزند عظیم کد نامزد ۱۸۱
۳۱ – خانم زهره فتحی رضوانده فرزند مهدی مشهور به فتحی‌پور کد نامزد ۱۸۲
۳۲ – آقای کمال فرزانه فرزند عبدالحسین مشهور به کد نامزد ۱۸۴
۳۳ – آقای مجتبی قنبرزاده علی بلاغی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۵
۳۴ – آقای حسین قنبرنیاطولارود فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۶
۳۵ – خانم عزیزه قهری فرزند حجت اله مشهور به خانم دکتر کد نامزد ۱۸۷
۳۶ – آقای مهدی کرمی هره دشتی فرزند حسام الدین کد نامزد ۱۹۳
۳۷ – آقای محمد مجاورشیخان فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۲۱
۳۸ – آقای حسن محمدیاری فرزند حیات الله مشهور به یاری کد نامزد ۱۹۴
۳۹ – خانم لیلا مختاری فرزند عباس کد نامزد ۱۹۶
۴۰ – آقای محمد معصومی فرزند قسمت کد نامزد ۱۹۷
۴۱ – آقای سیدرحیم الله میرکاظمی فرزند سیدحسن کد نامزد ۲۱۲
۴۲ – آقای قهرمان نیکروش فرزند خلیل کد نامزد ۲۱۶
۴۳ – آقای احسان وحیدی فرزند لطفعلی مشهور به احسان کد نامزد ۲۱۷
ضمنا اضافه می‌نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع
اخذرأی ادامه خواهد داشت.

ایرج مؤذن رضامحله فرماندار شهرستان طوالش
مرکز حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال

Share