مدیرکل میراث فرهنگی گیلان خبر داد:

آغاز کاوش‌های باستانی در کهنه ماسوله؛ گامی برای ثبت جهانی ماسوله

ولی جهانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: کاوش‌های باستانی برای بیرون آوردن بقایای معماری و کوره‌های آهنگری دوره ایلخانی در منطقه کهنه ماسوله فومن آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: کاوش‌های باستانی برای بیرون آوردن بقایای معماری و کوره‌های آهنگری دوره ایلخانی در منطقه کهنه ماسوله فومن آغاز شده است.

ولی جهانی با بیان اینکه ارزیابان یونسکو تا کمتر از ۲ هفته دیگر برای ارزیابی مجدد پرونده ثبت جهانی ماسوله به گیلان می‌آیند، افزود: آثار به دست آمده از این کاوش‌ها می‌تواند در تکمیل پرونده ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله اثر گذار باشد.

Share