ایمنی راه؛

هشدار: عابرین پیاده در گیلان در معرض خطرند

عابرین در تصادفات استان گیلان بیشتر در معرض خطرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آیا می دانید که عابرین در تصادفات استان گیلان بیشتر در معرض خطرند؟

از هر سه کشته در حوادث رانندگی یک کشته مربوط به عابرین پیاده است.

کودکان، پدربزرگها و مادربزرگها بیشتر در معرض خطرند.

Share