خیال همه راحت

منطقی: مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، گفت: به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان می شود که خودرو ارزان شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، پاسخ داد: “احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.”

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در این رابطه با این اظهارات گفته است: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان می شود که خودرو ارزان شود.

به گفته منطقی، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.

Share