فیلم: نغمه‌خوانی محمد گلریز در رشت

علی رفعتی: راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت با نغمه‌خوانی محمد گلریز، خواننده انقلابی برگزار شد.

Share