فیلم: مسکن مهر سفیدپوش شد

کاهش شدید دما و بارش برف زمستانی نقاطی از رشت از جمله مسکن مهر را سفیدپوش کرد.

 

 

Share