براساس مصوبه هیئت دولت

عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان تعیین شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت درخصوص تعیین میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان بیان کرد: مبلغ عیدی مجموعاً حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و پایه عیدی برای کارکنان دولت دو میلیون و پانصد هزار تومان مشخص شد.
وی افزود: برای کارکنان متأهل نیز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود؛ کسانی که فرزند تحت تکلف دارند، به ازای هر فرزند مبلغ ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.
سخنگوی دولت عنوان کرد: به‌عنوان مثال، یک کارمند یا یک بازنشسته‌ی متأهل دارای یک فرزند ۳.۵ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

Share