در جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان صورت گرفت؛

ارتقای مرتبه علمی ۲ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان+ اسامی

دوازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید، صبح امروز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه موافقت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دوازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید، صبح امروز دوشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

– دکتر آرش زیبایی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به استادی
– دکتر آرش منتظری عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری

گفتنی است علاوه بر پرونده‌های ارتقا مرتبه، دو مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی نیز مطرح و تصمیم گیری شد.

Share