با صدور حکمی از سوی مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو:rn

محمود دشت بزرگ به عنوان ریاست شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان منصوب شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان به مدت دو سال به عنوان ریاست شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عبدالصاحب ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو با صدور حکمی محمود دشت بزرگ مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان را به عنوان ریاست شورای پایایی منطقه ای شبکه برق گیلان منصوب کرد.

گفتنی است که این شورا بالاترین نهاد هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر پایایی شبکه برق در منطقه گیلان می باشد.

Share