بازدید از مجتمع بندری کاسپین و طرح های توسعه ای

منطقه آزاد انزلی میزبان اعضای کارگروه شورای‌عالی مناطق آزاد | تأیید صورت های مالی منتهی به سال ۱۴۰۱

نخستین منطقه آزاد شمال کشور میزبان اعضای کارگروه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به مدت دو روز از بخش های مختلف زیرساختی عمرانی بندری و واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه بازدید به عمل آورده و با آخرین دستاوردهای منطقه آزاد انزلی آشنا شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اعضای کارگروه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نخستین مرحله حضور خود از مجتمع بندری کاسپین و طرح های توسعه ای اجرا شده و در حال احداث در بزرگترین بندر ایرانی دریای کاسپین دیدار کرده و از نزدیک در جریان تغییر و تحولات زیرساختی ایجاد شده در زمینه اسکله سازی، انبارها و سیلوها توسط این سازمان و بخش خصوصی بهمراه اقدامات صورت گرفته در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی-صنعتی کشور و فعال سازی کریدورهای بین المللی شمال جنوب و چین-قزاقستان-ایران قرار گرفتند.

در ادامه اعضای کارگروه از شرکت های صادرات محور و با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی فعال در پهنه های صنعتی منطقه آزاد انزلی دیدار کرده و در بررسی میدانی خود با توانمندی های واحدهای تولیدی-صنعتی نخستین منطقه آزاد شمال کشور آشنا شدند؛ در جریان این بازدید مدیران کارخانجات به بیان برخی مسایل در حوزه اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد و ناهماهنگی های میان نهادی با سازمان منطقه آزاد انزلی و تأمین ارز پرداختند.

بنابراین گزارش اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی است با همراهی معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران این دبیرخانه در این منطقه حضور دارند، نشست تخصصی بررسی صورت های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی را با حضور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونین سازمان برگزار کردند، محمد سجاد سیاهکارزاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ابتدای این نشست، گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد و اقدامات سازمان متبوع خود را در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای مناطق آزاد، نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد زیرساخت های اساسی، تعیین و تکلیف پروژه های عمرانی منطقه تببین نمود.

در این نشست، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، نظراتی پیرامون موارد مرتبط با بندهای قرائت شده حسابرسی و جهت بهبود مستمر فعالیت ها و اقدامات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه کردند.

گفتنی است در این نشست گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد انزلی، قرائت شد و سپس صورتهای مالی و عملکرد سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گرفت و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارجاع گردید.

Share