پس از بررسی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳؛

مالیات ۱۱۲۲ همتی کجا خرج می‌شود؟ | مجموع حقوق از کل درآمد مالیاتی هم بیشتر است

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ دولت به‌اندازه کل درآمد مالیاتی ۱۱۲۲هزار میلیارد تومانی، در سال‌ آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ دولت به‌اندازه کل درآمد مالیاتی ۱۱۲۲هزار میلیارد تومانی، در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ از ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود،

این در حالی است که در بخش مصارف هم دقیقاً به همین اندازه درآمد مالیاتی، یعنی ۱۱۲۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، یعنی به‌عبارتی کل مالیات کشور خرج حقوق و دستمزد می‌شود.

بررسی ترکیب مصارف عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ ۳۸۵ هزار میلیارد تومان هم به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود تا صرف حقوق بازنشستگان گردد.

به این ترتیب، مجموع حقوق کارمندان و بازنشستگان از کل درآمد مالیاتی هم بیشتر است.

Share