سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌ کرد:

فراورده روغن زیتون با نام تجاری «آرکان» غیراستاندارد است

دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی؛ براساس اعلام اداره کل استاندارد استان گیلان؛ در انجام بازرسی‌های به عمل آمده از کارخانجات زنجیره ایی آرکان در آن استان، جعلی بودن آدرس درج شده در برچسب فراورده مذکور محرز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌ کرد که تولید، تمرکز و فروش فراورده روغن زیتون با نام تجاری آرکان بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است.

دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی؛ براساس اعلام اداره کل استاندارد استان گیلان؛ در انجام بازرسی‌های به عمل آمده از کارخانجات زنجیره‌ای آرکان در آن استان، جعلی بودن آدرس درج شده در برچسب فراورده مذکور محرز شد.

لذا با توجه به این که فراورده مذکور مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری بوده، طبق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، تمرکز و فروش آن بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع می‌باشد.

Share