بازگشت مجدد فیروز سرودی به معاونت؛

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه منصوب شد.

دکتر سرودی، عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی می‌باشد و همچنین، دو دوره معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این دکتر نسیبه یوسفیان عهده دار این مسئولیت بود.

Share